Tèrmica climatització piscines

ACS + CLIMATITZACIÓ DE PISCINA

ACS + CLIMATITZACIÓ DE PISCINA

Any realització: 1999
Localització: LLAVANERES
Edifici : ACS + Climatització de Piscina
Tipus de captador: PLA