Tèrmica climatització piscines

CLIMATITZACIÓ DE PISCINA

CLIMATITZACIÓ DE PISCINA

Any realització: 2001
Localització: GIRONA
Edifici : Vivenda Unifamiliar
Tipus d'obra: Climatització de Piscina
Tipus de captador: PLA