Tèrmica ajuda a la calefacció

AIGUA CALENTA SANITARIA I AJUDA A LA CALEFACCIÓ

AIGUA CALENTA SANITARIA I AJUDA A LA CALEFACCIÓ

Any realització: 2013
Localització: Girona
Edifici : Vivenda unifamiliar
Tipus d'obra: Aigua calenta sanitaria i ajuda a la calefacció
Tipus de captador: PLA