Fotovoltaica d'autoconsum

AUTOCONSUM ELÈCTRIC AMB FOTOVOLTAICA

AUTOCONSUM ELÈCTRIC AMB FOTOVOLTAICA

Any realització: 2012
Localització: Calonge
Edifici : Vivenda Unifamiliar
Tipus d'obra: Autoconsum elèctric amb Fotovoltaica