Fotovoltaica d'autoconsum

AUTOCONSUM ELÈCTRIC AMB FOTOVOLTAICA

AUTOCONSUM ELÈCTRIC AMB FOTOVOLTAICA

Any realització: 2012
Localització: Fornells de la Selva
Edifici : Vivenda unifamiliar
Tipus d'obra: Autoconsum elèctric amb fotovoltaica