Tèrmica climatització piscines

AIGUA CALENTA SANITARIA, AJUDA A LA CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ DE PISCINA

AIGUA CALENTA SANITARIA, AJUDA A LA CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ DE PISCINA

Any realització: 2001
Localització: Santa Cristina d'Aro
Edifici : Vivenda Unifamiliar
Tipus d'obra: Aigua Calenta Sanitaria, Ajuda a la Calefacció i Climatització de Piscina
Tipus de captador: PLA