Tèrmica climatització piscines

ACS + CLIMATITZACIÓ PISCINA

ACS + CLIMATITZACIÓ PISCINA

Any realització: 1999
Localització: LLORET DE MAR
Edifici : Vivenda Unifamiliar
Tipus d'obra: ACS + Climatització Piscina
Tipus de captador: PLA