Tèrmica climatització piscines

ACS + CLIMATITZACIÓ DE PISCINA

ACS + CLIMATITZACIÓ DE PISCINA

Any realització: 2004
Localització: Tarragona
Edifici : Camping
Tipus d'obra: Adaptació a teulat
Tipus de captador: Tèrmic pla