Tèrmica climatització piscines

TERMICA PER ACS, AJUDA A LA CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ PISCINA

TERMICA PER ACS, AJUDA A LA CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ PISCINA

Any realització: 2011
Localització: VILAVENUT
Edifici : CASA TURISME RURAL
Tipus d'obra: Termica per ACS, Ajuda a la calefacció i Climatització Piscina
Tipus de captador: PLA