Tèrmica climatització piscines

SOLAR TÈRMICA PER CLIMATITZACIÓ DE PISCINA

SOLAR TÈRMICA PER CLIMATITZACIÓ DE PISCINA

Any realització: 2012
Localització: Mata
Edifici : Vivenda Unifamiliar
Tipus d'obra: Solar Tèrmica per Climatització de Piscina
Superficie de Captació solar: 11 m2
Tipus de captador: Pla