Tèrmica climatització piscines

INSTAL·LACIÓ SOLAR AMB TERRA RADIANT CLIMATITZACIÓ JACUZZI

INSTAL·LACIÓ SOLAR AMB TERRA RADIANT CLIMATITZACIÓ JACUZZI

Any realització: 2011
Localització: Sant Andreu Salou
Edifici : Vivenda unifamiliar.
Tipus d'obra: Instal·lació Solar amb terra radiant climatització jacuzzi