Bombeig d'aigua solar

Bombeig d'aigua solar en naus agrícoles

Mitjançant els panells solars es pot accionar directament equips de motors bombes per al bombejament d’aigua per a cobrir les mínimes necessitats de consum d’aigua a vivendes particulars, poblacions, regadiu d’horts o grans extensions de plantacions. No existent límit en cabdal ni profunditat de pous. Disposem d’uns equips bàsics per cobrir les necessitats mínimes, i podem executar qualsevol tipus de projecte a qualsevol país del mon previ coneixent les necessitats a abastir. No dubti en consultar-nos per realitzar-li un estudi de viabilitat i pressupost.

Característiques

Avantatges

Realitzem estudis de projectes i pressupostos adaptats a les teves necessitats energètiques i pressupostàries.