SOL.LICITAR EL CAE

Procediment per a Sol.licitar el CAE d'Electricitat en Règim Especial

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: * Sol.licitud * Fotocòpia CIF Titular * Fotocòpia DNI representant * Fotocòpia RIPRE * Fotocòpia Alta IAE, i del seu pagament si és el cas * Memòria: - Descripció de les instal.lacions o activitats - Plànols a escala LLOC DE PRESENTACIÓ: * Per via telemàtica: - www.agenciatributaria.es - Click a "Seu electrònica" - A dins de "procediments, Serveis i Tràmits" Click a "censos, NIF i domicili fiscal" - Click a "Cens d'Impostos Especials" - Click a "Tràmits" de "IIEE. Inscripció en el cens d'IIEE" - Click a "Presentació sol.licitud o comunicació" - Acreditar-se amb el certificat d'usuari corresponent - Emplenar dades, pujar fitxers i enviar i signar la sol.licitud * Presencialment: a l'Oficina Gestora de IIEE - C/ Plaça Palmera, 4 3er - 17600 Figueres. Tel. 972 51 41 78 Fax. 972 67 06 49 - Passeig josep Carner, 27 - 08038 Barcelona. Tel. 93 344 49 40 Fax. 93 881 44 03