KIT SOLAR AUTOCONSUM SES-ENERGIA

Kit Central solar per petita vivenda

SES-Energia aporta una solució total i flexible per a l’abastiment de consum d’electricitat a vivendes, cases aïllades, magatzems... El subministrament solar d’electricitat és independentment i prioritàriament solar amb una commutació d’ajuda opcional de la companyia elèctrica o d’un grup electrogen.
L’electricitat solar produïda i no consumida en hores diürnes queda emmagatzemada en bateries per a un consum posterior nocturn.
Amb aquest tipus d’interconnexió entre diferents energies commutables s’aconsegueix garantir un subministrament total amb un considerable estalvi.
No cal cap legalització perquè no es regeix per la llei d’autoconsum.

Principals avantatges
L’electricitat connectada cada vegada és més cara ( els darrers 5 anys s’ha incrementat ja un 50%). 
Ara ja pots produir-te l’electricitat solar per cobrir totes les teves necessitats de consum amb suport parcial de la companyia elèctrica o d’un grup electrogen. 
L’energia solar és segura, inesgotable i disponible arreu. Si disposes de superfície suficient pots reduir substancialment el teu rebut elèctric.
En cases de segona residència, d’ocupació esporàdica de caps de setmana, es pot inclús prescindir d’estar connectat a la companyia elèctrica disposant tant sols d’un grup electrogen com a reforç. Podem estalviar així els cànons i rebuts mensuals pels mínims contractats. 
En masies, granges, bombeig d’aigua o indrets aïllats (sense xarxa elèctrica) es pot generar l’electricitat necessària amb subministrament 100% solar o amb un reforç puntual del grup electrogen.

Realitzem estudis de projectes i pressupostos adaptats a les teves necessitats energètiques i pressupostàries.