Serveis d’enginyeria solar tèrmica

Energia solar tèrmica

El projecte d’una instal·lació d’energia solar tèrmica comença amb l’estudi de viabilitat, anàlisi de l’energia, costos a substituir i temps d’amortització.
A  SES-Energia ens encarreguem de la confecció del projecte, planificació i desenvolupament de les obres, execució i entrega de l’ instal·lació claus en ma, amb manuals d’ús i certificats de garanties.

També amb energia solar i mitjançant la utilització de panells solars de tecnologia de tub al buit es pot aconseguir refrigeració per aplicacions domèstiques e industrials a través de màquines d’absorció o de adsorció.

Instal·lació solar tèrmica per a la llar
A partir de 100 litres al dia 
Qualsevol vivenda que disposi uns 4 m2 de superfície de teulada pot disposar de una instal·lació per a obtenir aigua calenta sanitària, amb substitució o ajuda a l’energia convencional. El rendiment d’una solar tèrmica és molt alt, poden superar el 90% anual per les necessitats d’una vivenda. També es pot subministrar energia amb panells per suport a la calefacció, que pot arribar fins a un 60 % si la calefacció es de sistema de terra radiant i fins a un 40% si és per radiadors.
Les cases i xalets que disposen de piscina, es pot climatitzar ampliant l’ utilització a més de 6 mesos l’any amb una temperatura mitja de l’aigua d’uns 26 º.

Instal·lació solar tèrmica industrial
Per càlculs a partir de 50 litres per persona i dia, fins a 50.000 litres/ACS/dia
Enfocat a industries, hostaleria i empreses de serveis, com benzineres, supermercats...