L'autoconsum elèctric d'energia és possible

Autoconsum

SES-Energia aporta una solució complerta per l’autoconsum elèctric d’energia, emparats amb el Real Decret 1699/2011. Actualment es pot reduir les despeses del consum elèctric mitjançant l’energia solar. Les instal·lacions solars produeixen parcialment o totalment l’electricitat subministrada per la companyia elèctrica amb hores solars diürnes.
Aquest tipus d’instal·lacions son aplicables tant per vivendes com per a industries de petit o gran consum. 
Necessita legalització.

Principals avantatges
L’energia solar és segura, inesgotable i disponible arreu. Si disposes de superfície suficient pots reduir substancialment el teu rebut elèctric.
En cases de segona residència, d’ocupació esporàdica de caps de setmana, es pot inclús prescindir d’estar connectat a la companyia elèctrica disposant tant sols d’un grup electrogen com a reforç. Podem estalviar així els cànons i rebuts mensuals pels mínims contractats. 
En masies, granges, bombeig d’aigua o indrets aïllats (sense xarxa elèctrica) es pot generar l’electricitat necessària amb subministrament 100% solar o amb un reforç puntual del grup electrogen.

Realitzem estudis de projectes i pressupostos adaptats a les teves necessitats energètiques i pressupostàries.