Faroles solars

Les faroles solars per enllumenat públic o privat són la solució a espais allunats de la xarxa d’electrificació. Amb una fàcil instal•lació independent podem obtenir llum d’una làmpada LED de 20w o 30w amb una autonomia de llum de fins a 14 hores.
SES-Energia a desenvolupat aquest tipus de faroles solars que estan indicades per a molts casos, des de l’enllumenat jardins privats, a espais exteriors de naus industrials o parcs i jardins públics de les poblacions. També són una solució molt recomanada per a noves urbanitzacions on es pot reduir considerablement el consum d’energia elèctrica als ajuntaments i sobre tot el cost d’urbanització del cablejat elèctric en aquestes zones urbanitzades.


Avantatges de l’enllumenat solar

  • No necessita connexió a la xarxa elèctrica
  • Autonomia total sense talls per fallida de subministrament elèctric
  • De fàcil instal·lació
  • Instal·lació econòmica
  • Mínim manteniment
  • Ecològic i respectuós amb el medi ambient