Empresa de Serveis Energètics

SES-Energia ofereix el sistema de Serveis Energètics mitjançant instal·lacions solars tèrmiques o bé de biomassa ( estella, pellets o pinyol d’oliva ) per l’aigua calenta sanitària i per calefacció.

Què és? Una ESE és una empresa que genera i ven energia a un consumidor, normalment aigua calenta sanitària i/o calefacció d’edificis.

Com funciona? Dissenyem i realitzem una instal·lació productora d’energia al mateix edifici de consum o en una zona propera. L’energia necessària es ven al consumidor a un preu més econòmic que la convencional.

Quina durada té?: La durada del contracte de subministrament d’energia es pacta en cada cas, normalment és major a 10 anys.

A qui va destinat? A grans consumidors d’aigua calenta sanitària i/o calefacció. Oferim Serveis Energètics a consumidors de gasoil, gas propà, fuel oil, gas natural...superiors als 25.000 €/any.

Avantatges pel consumidor: Disposar d’energia neta més barata a la convencional sense haver fet cap inversió, millorant el balanç i la imatge de l’empresa