Intal·lacions fotovoltàiques sobre coberta o sobre el terreny

Energia solar fotovoltaica

L'energia solar fotovoltaica és la que permet generar electricitat a través dels fotons, llum procedent del sol.

Se’n diferencien 3 modalitats.

1/ Instal·lació per AUTOCONSUM: Generar i autoconsumir tota o part de l'electricitat que es necessita en horari diürn. Per  empreses i particulars. Rendibilitat molt alta.

2/ Instal·lació AÏLLADA DE LA XARXA: Generar i autoconsumir l'electricitat necessària en un consumidor aïllat de la xarxa elèctrica pública. Per particulars i llocs aïllats.

3/ Instal·lació CONNECTADA A LA XARXA: Activitat econòmica consistent en generar i vendre tota l'electricitat produïda a preu de mercat ( pool ). Molt populars fins al 2011. A partir de llavors, l'encariment del cost de l'electricitat i l’abaratiment dels mòduls fotovoltaics, justifiquen la retirada de les primes i l'aparició de l'AUTOCONSUM.

AUTOCONSUMS DOMÈSTICS EN HORARI DIÜRN I NOCTURN: La central solar autònoma mixta és la solució actual més rendible i flexible, aportant un gran estalvi de la factura elèctrica, sense necessitat de legalització.
Totes les centrals solars autònomes mixtes SES-Energia poden treballar independentment a vivendes aïllades o vivendes que disposen d’electricitat o grup electrogen. La configuració d’aquestes centraletes solar prioritza el consum d’energia solar i quan s’esgota aquesta es commuta la xarxa elèctrica contractada o el grup electrogen que es disposi, a través un contactor.
El subministrament és independent i evita el solapament de les diferents energies que es disposa.
L’energia solar suposa un gran estalvi d’energia convencional. Si no hi ha suficient consum diürn, l’energia solar queda emmagatzemada en bateries per ser utilitzada per la nit.
No es regeix per la Llei del auto consum. No cal legalització.

 

CENTRAL 5000
Central solar per abastir electricitat a una vivenda d’un consum mig diari de 5.000 w. (radiació mitja diària de 5 hores solars/pic)
Elements i característiques tècniques.
. 4 panells policristal·lins de 235/250W (foto tipus panell)
. 1 regulador Victron control MPPT (foto tipus regulador)
. 1 inversor Victron 24V de 2000W (foto / característiques inversor)
. 4 bateries de 6V/200Ah AGM/Gel sense manteniment (foto/característiques)

CENTRAL 10.000
Central solar per subministrament d’electricitat per a vivendes d’un consum mig diari de 10.000W. (radiació mitja diària de 5 hores solars/pic)
Elements i característiques tècniques.
. 8 panells policristal·lins de 235/250W (foto tipus panell)
. 1 regulador Victron control MPPT (foto tipus regulador)
. 1 inversor Victron 24V de 5000W (foto / característiques inversor)
. 8 bateries de 6V/200Ah AGM/Gel sense manteniment (foto/característiques)