Centrals solars autònomes commutables a la xarxa

Subministrament solar d’electricitat amb ajuda opcional de la companyia elèctrica o d’un grup electrogen.

El subministrament elèctric és prioritàriament solar. Quant no hi ha suficient energia, el sistema utilitza energia de la xarxa elèctrica o del generador autònom. No necessita legalització perquè no es regeix per la llei d’autoconsum.
El sistema emmagatzema el sobrant d’energia a les bateries per utilitzar-lo en hores nocturnes o d’alt consum a la vivenda.

Principals avantatges
L’electricitat connectada cada vegada és més cara (increment del 50% els últims 5 anys).
Ara ja pots produir-te l’electricitat solar per cobrir totes les teves necessitats de consum amb suport parcial de la companyia elèctrica o d’un grup electrogen.
L’energia solar és segura, inesgotable i disponible arreu. Si disposes de superfície suficient pots reduir substancialment el teu rebut elèctric amb un subministrament garantit mitjançant suport de la companyia elèctrica o d’un grup electrogen.

En cases de segona residència, d’ocupació de caps de setmana i esporàdica, fins i tot pots prescindir de la companyia elèctrica connectant un grup electrogen. Pots estalviar-te un dels contractes i deixar de pagar els rebuts mensuals durant tot l’any. Només consumiràs energia en els dies d’ocupació de l’habitatge estalviar-te cànons i rebuts de consum elèctric.
En masies, granges, bombeig d’aigua o indrets aïllats (sense xarxa elèctrica) pots generar l’electricitat necessària amb subministrament 100% solar o amb l’ajuda d’un grup electrogen que entra en funcionament automàticament quant

No es regeixen per la llei de l'autoconsum i per tant es necessita legalització
És una instal·lació totalment autònoma commutant-se automàticament al subministrament de la xarxa elèctrica quan no hi ha suficient energia solar.