Assistència tècnica

Departament tècnic SES-Energia
El nostre departament tècnic format per enginyers especialitzats en projectes energètics li assessorarà sobre tots els seus dubtes. Si es planteja realitzar un projecte energètic ens posem a la seva disposició en pre-venda, venda i post-venda del material, incloent tots els serveis d'enginyeria que requereixen aquest tipus d'actuacions.Suport online des de SES-Energia li oferim la possibilitat d'assessorament online. Contacti amb nosaltres i immediatament els nostres assessors energètics li resoldran els seus dubtes.

Tel. 0034 972 64 08 94

jsola@ses-energia.com

La garantia d'estar en bones mans
El nostre Servei Postvenda del nostre departament d'enginyeria, vostè podrà sol·licitar l'estudi i pressupost dels components necessaris per dimensionar correctament la instal·lació, i poder oferir així, una solució viable a les necessitats del seu client.
Tan sol haurà de proporcionar-nos els requeriments bàsics de càlcul, i de la resta s'encarregarà el nostre departament d'enginyeria.
Els nostres Assessors Energètics ofereix tot l'assessorament previ necessari, incloent la redacció d'un estudi de viabilitat, perquè pugui gestionar tots els passos previs amb el seu client fins a l'acceptació de l'oferta.

Li oferim tot el servei d'enginyeria necessari, com la tramitació administrativa, projecte executiu, legalització, adreça d'obra, a altra del suport tècnic necessari perquè l'empresa instal·ladora pugui realitzar la instal·lació d'una forma reeixida. El Servei Post-Venda de SES-Energia és un dels principals actius, que s'ofereix a professionals d'un sector cada vegada més exigent i tecnològicament avançat.