Tèrmica climatización piscinas

TERMICA PER ACS, AJUDA A LA CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ PISCINA

TERMICA PER ACS, AJUDA A LA CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ PISCINA

Realización del año: 2011
Ubicación: VILAVENUT
Edificio : CASA TURISME RURAL
Tipos de trabajo: Termica per ACS, Ajuda a la calefacció i Climatització Piscina
Tipo de sensor: PLA