Térmica ACS agua caliente sanitaria

AIGUA CALENTA SANITÀRIA

AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Realización del año: 2003
Ubicación: Castellbisbal
Edificio : Empresa
Tipos de trabajo: Tèrmica per Aigua Calenta Sanitària